Sa paglaganap ng Islam sa iba2019t ibang bahagi ng bansa, sentro ng mga aral ng nito ang paniniwala sa iisang Diyos at ito ay si Allah. Makikilala ang mga katangian at kapangyarihan niya sa banal na aklat ng mga Muslim na tinatawag na, “A. Quran”, B. Konstitusyon, C. Bibliya, D. Textbook,

Posted on


Sa paglaganap ng Islam sa iba’t ibang bahagi ng bansa, sentro ng mga aral ng nito ang paniniwala sa iisang Diyos at ito ay si Allah. Makikilala ang mga katangian at kapangyarihan niya sa banal na aklat ng mga Muslim na tinatawag na


A. Quran

B. Konstitusyon

C. Bibliya

D. TextbookAnswer: c. Bibliya

Explanation

#pa brainliest po

Leave a Reply

Your email address will not be published.