Sa pamamaraang ito, ang abono o pataba ay, isinasabog lamang sa lupa. Ito ay karaniwang ginagamit, sa malawak na taniman tulad ng palayan.

Posted on


Sa pamamaraang ito, ang abono o pataba ay


isinasabog lamang sa lupa. Ito ay karaniwang ginagamit
sa malawak na taniman tulad ng palayan.​

Answer:

mali kasi di angkop

at mali SI Jose na patayin Ang kanyang sarili

Leave a Reply

Your email address will not be published.