sa unang hanay a hanay ng talahanayan ano ang napansin mong anyo ng mga pandiwa? kailan nangyari ang kilos nito? anong mga panlapi ang mapapansin mong ginamit sa bawat pandiwa?

Posted on


sa unang hanay a hanay ng talahanayan ano ang napansin mong anyo ng mga pandiwa? kailan nangyari ang kilos nito? anong mga panlapi ang mapapansin mong ginamit sa bawat pandiwa?​

Answer:

Yudipunggul baho ka betlog

Leave a Reply

Your email address will not be published.