Sagutan Ang bawat katanungan sa tatlong pangungusap, 1.Paano umunlad ang sistema ng pamumuhay ng Kabihasnang Indus? 2. Gaano mo pahahalagahan ang mga naiambag ng Kabihasnang Indus lalo na ang mga bagay na nakatulong at kabahagi pa sa ating pamumuhay sa ngayon?

Posted on


Sagutan Ang bawat katanungan sa tatlong pangungusap


1.Paano umunlad ang sistema ng pamumuhay ng Kabihasnang Indus? 2. Gaano mo pahahalagahan ang mga naiambag ng Kabihasnang Indus lalo na ang mga bagay na nakatulong at kabahagi pa sa ating pamumuhay sa ngayon?​

Answer:

brainliest mo muna ako bago sagot plssssss


Leave a Reply

Your email address will not be published.