Sanaysay tungkol sa kahalagahan ng papel ng pamahalaan sa pamilihan

Posted on


Sanaysay tungkol sa kahalagahan ng papel ng pamahalaan sa pamilihan​

Answer:

Ang kahalagahan ng papel sa lipunan o pamilihan ay sobrang mahalaga dahil madaming saklaw ang papel . ang papel ay maaaring gamitin sa trabaho,pag-aaral o sa mga sulat na maaaring ipadala o ibigay sa mga mahal sa buhay,maaari rin ang papel ay makatulong sa pamumuhay, maaari rin na ang papel ay makatulong upang mabawasan ang stress maaari rin tayong gumawa ng mga craft para gawing hanap buhay at sa papel din inilalagay ang mahahalagang dokumento at iba pa.

Explanation:

i hope it help

Leave a Reply

Your email address will not be published.