Si annie ay bumili ng 3 lapis sa halagang 10 bawat isa. magkano ang kabuuang halagang nagastos nya para sa mga lapis, 1. ano ang tinatanong sa sitwasyon_____, 2. anu-ano ang mga datos__lapis___ halaga ng bawat isa., 3. anong operasyon ang gagamitin__, 4. ano ang number sentence para dito__, 5. ano ang sagot sa sitwasyon o suliranin____

Posted on


Si annie ay bumili ng 3 lapis sa halagang 10 bawat isa. magkano ang kabuuang halagang nagastos nya para sa mga lapis


1. ano ang tinatanong sa sitwasyon_____

2. anu-ano ang mga datos__lapis___ halaga ng bawat isa.

3. anong operasyon ang gagamitin__

4. ano ang number sentence para dito__

5. ano ang sagot sa sitwasyon o suliranin____ ​

Answer:

si annie bumili ng lapis dinilaan niya ito at ipanasok sa kanyang pūke

Leave a Reply

Your email address will not be published.