Sinasambang diyos ng animism

Posted on


Sinasambang diyos ng animism​

Answer:

sinasambang diyos: mga rebultong inukit, pwedeng mga imahe ng hayop, simbolo ng kalikasan, at iba pa.

bakit ito sinasamba?- kasi pinaniniwalaan nilang diyos ito dahil nakabase sila sa kapaligiran at ang kalikasan ay ang kanilang diyos.

pinagdarausan ng mga ritwal/misa: lumuluhod sila sa mga ito at nagdadasal dito.

pangunahing paniniwala: ang kanilang sinasamba ay ang diyos.

Explanation:

hope it helps:)

Leave a Reply

Your email address will not be published.