“Sino ang nakapatay kay Macbeth.”, A.) Ang answer po ay si Mcduff., Exp. Hindi si Banquo, , si Banquo ay kaibigan ni Macbeth pero pinatay niya si Banquo sa huli, di ko alam dahilan, trip niya lang/j.

Posted on


Sino ang nakapatay kay Macbeth.


A.) Ang answer po ay si Mcduff.
Exp. Hindi si Banquo,
si Banquo ay kaibigan ni Macbeth pero pinatay niya si Banquo sa huli, di ko alam dahilan, trip niya lang/j.

Answer:

&*&&&¥¥^%^*$(÷¥÷¥#&$&#&@&!(+*×*×&@&(/(/=(*$#,$,-((@,$;$,@*=(_*÷;÷(!(÷,/%*(=&÷×&$(#;@;(@)%(#;$&*&&&¥¥^%^*$(÷¥÷¥#&$&#&@&!(+*×*×&@&(/(/=(*$#,$,-((@,$;$,@*=(_*÷;÷(!(÷,/%*(=&÷×&$(#;@;(@)%(#;$&*&&&¥¥^%^*$(÷¥÷¥#&$&#&@&!(+*×*×&@&(/(/=(*$#,$,-((@,$;$,@*=(_*÷;÷(!(÷,/%*(=&÷×&$(#;@;(@)%(#;$&*&&&¥¥^%^*$(÷¥÷¥#&$&#&@&!(+*×*×&@&(/(/=(*$#,$,-((@,$;$,@*=(_*÷;÷(!(÷,/%*(=&÷×&$(#;@;(@)%(#;$&*&&&¥¥^%^*$(÷¥÷¥#&$&#&@&!(+*×*×&@&(/(/=(*$#,$,-((@,$;$,@*=(_*÷;÷(!(÷,/%*(=&÷×&$(#;@;(@)%(#;$

Leave a Reply

Your email address will not be published.