Sino Sino angang mga two dito sa brainly magbigay my pangalan at Ilan ito bibigyan ko kayo ng 3 points

Posted on


Sino Sino angang mga two dito sa brainly magbigay my pangalan at Ilan ito bibigyan ko kayo ng 3 points

Answer:

1. CutiePie

2. UnknownUserIsSmart

3. BranlyBotJK

4. SmartIsTheKey

5. Xx( any name )xX

Explanation:

Choose from all 5 NAMES

Leave a Reply

Your email address will not be published.