Sitwasyong na nagpapakita ng mabuting kilos (Kolum A) Sitwasyong na nagpapakita ng mabuting kilos (Kolum B) 1. 2. 3. 4.

Posted on


Sitwasyong na nagpapakita ng mabuting kilos (Kolum A) Sitwasyong na nagpapakita ng mabuting kilos (Kolum B) 1. 2. 3. 4. ​

Answer:

wala namang pic paano yan masasagutan

Leave a Reply

Your email address will not be published.