sumulat ng isang diyagolo sa maikling dula tungkol sa panahom ng new normal na pamamaraan sa pag-aaral.

Posted on


sumulat ng isang diyagolo sa maikling dula tungkol sa panahom ng new normal na pamamaraan sa pag-aaral.​

Answer:

isasauli ko na ang guro ng notebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.