Sumulat ng talata tungkol sa iyong sarili na binubuo ng 5, pangungusap. Lagyan ito ng pamagat. Sa ibaba ng talata. isulat ang, paksang pangungusap ng talatang nabuo. Gawing gabay ang rubric, sa pagsulat. (5 puntos)

Posted on


Sumulat ng talata tungkol sa iyong sarili na binubuo ng 5


pangungusap. Lagyan ito ng pamagat. Sa ibaba ng talata. isulat ang
paksang pangungusap ng talatang nabuo. Gawing gabay ang rubric
sa pagsulat. (5 puntos)

Answer:

bellow! minnions gogogoogo

Leave a Reply

Your email address will not be published.