Suriin ili Panuto: Basahin ang nasa table 1.1 at sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. (2 puntos kada numero) sa 1. Ayon kay na ang pagkakaibigan ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng ugnayan sa isang tao dahil sa pagmamahal (affection) o pagpapahalaga (esteem). 2. Sabi nito na natural na hangarin ng isang tao na makipagkaibigan sa kaniyang kapwa. Likas itong dumadaloy sa isang tao dahil likas sa kaniya ang magmahal. 3. Ayon kay na ang biyaya ng mabuting pagkakaibigan ay hindi lamang makakamit sa ngiti at saya ng isang pangkat ng magkakaibigan o ng tulong at pabor na maibibigay nila. 4. Sabi niya na ang wagas na pagkakaibigan ay bunga ng pagsisikap na dalisayin at patatagin ang ugnayan sa pangmatagalang panahon”. 04320430 5. Siya ang nagsasabing naiaangat nito ang antas ng buhay tungo sa positibong ugnayan ng isang lipunan.

Posted on


Suriin ili Panuto: Basahin ang nasa table 1.1 at sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. (2 puntos kada numero) sa 1. Ayon kay na ang pagkakaibigan ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng ugnayan sa isang tao dahil sa pagmamahal (affection) o pagpapahalaga (esteem). 2. Sabi nito na natural na hangarin ng isang tao na makipagkaibigan sa kaniyang kapwa. Likas itong dumadaloy sa isang tao dahil likas sa kaniya ang magmahal. 3. Ayon kay na ang biyaya ng mabuting pagkakaibigan ay hindi lamang makakamit sa ngiti at saya ng isang pangkat ng magkakaibigan o ng tulong at pabor na maibibigay nila. 4. Sabi niya na ang wagas na pagkakaibigan ay bunga ng pagsisikap na dalisayin at patatagin ang ugnayan sa pangmatagalang panahon”. ва 5. Siya ang nagsasabing naiaangat nito ang antas ng buhay tungo sa positibong ugnayan ng isang lipunan.​

Answer:

Send mo nalang po dito yung pic para masagutan kapo

Leave a Reply

Your email address will not be published.