Suriing mabuti ang mga larawan. Tukuyin ang pangalan ng bawat pasilidad na makikita sa larawan ayon sa kaalamang nakuha sa kuwento at isulat ito sa patlang sa ibaba ng larawan. Sa katapat ng larawan, isulat ang gamit o kahulugan nito. Pasilidad Gamit o Kahulugan

Posted on


Suriing mabuti ang mga larawan. Tukuyin ang pangalan ng bawat pasilidad na makikita sa larawan ayon sa kaalamang nakuha sa kuwento at isulat ito sa patlang sa ibaba ng larawan. Sa katapat ng larawan, isulat ang gamit o kahulugan nito. Pasilidad Gamit o Kahulugan​

Answer:

1.bumabagyo

2.nagtitinda sa like store

3.nag dadasal sa simbahan

Explanation:

Sana makatulong

Leave a Reply

Your email address will not be published.