Talakayin at sagutin: Ano-ano ang pagpapahalaga na ipinahahayag sa bawat mensahe?Paano ito makatutulong sa isang batang katulad mo?

Posted on


Talakayin at sagutin: Ano-ano ang pagpapahalaga na ipinahahayag sa bawat mensahe?Paano ito makatutulong sa isang batang katulad mo?​

Answer:

Nasaan po yung mensahe?

Leave a Reply

Your email address will not be published.