TAMA o MALI, 1. Ang pagsisikap na making sa hianing ng kapwa kaibigan kahit hindi ito maintindihan ay nagpapatunay ng pagmamahal sa kaibigan. , 2. Ang pakikipagkaibigan sa lugar lamang na nasasakupan ay mabuting katangian. , 3. Nakakapagpalalim ng pagkakaibigan ang pgbibigay ng ng sapat na panahon sa kabila ng sobrang Gawain , 4. Ang pagiging matapat ay isang paraan paa maging matibay ng pananatiling matibay na pagkakaibigan 5. Ang pagkakaibigan ay paggamit sa kapwa parasa pansariling gusto , 6. Mahalagang magkaroon ng kaibigan na lagng sumusuporta s aiyo. , 7. Ang pagbibigay ng sariling pananaw ay isang repleksyon ng maunlad na pagkakaibigan. , 8. Ang pagliliwaliw kahit saan ay isang magandang implawensya ng kaibigan. 9. Maari mong ipahiya ang iyong kaibigan lalo na kung kayo ay matagal ng magkakilala. , 10. Ang tunay na pagkakaibigan ay hindi matutumbasan ng kahit anong materyal na regalo

Posted on


TAMA o MALI


1. Ang pagsisikap na making sa hianing ng kapwa kaibigan kahit hindi ito maintindihan ay nagpapatunay ng pagmamahal sa kaibigan.
2. Ang pakikipagkaibigan sa lugar lamang na nasasakupan ay mabuting katangian.
3. Nakakapagpalalim ng pagkakaibigan ang pgbibigay ng ng sapat na panahon sa kabila ng sobrang Gawain
4. Ang pagiging matapat ay isang paraan paa maging matibay ng pananatiling matibay na pagkakaibigan 5. Ang pagkakaibigan ay paggamit sa kapwa parasa pansariling gusto
6. Mahalagang magkaroon ng kaibigan na lagng sumusuporta s aiyo.
7. Ang pagbibigay ng sariling pananaw ay isang repleksyon ng maunlad na pagkakaibigan.
8. Ang pagliliwaliw kahit saan ay isang magandang implawensya ng kaibigan. 9. Maari mong ipahiya ang iyong kaibigan lalo na kung kayo ay matagal ng magkakilala.
10. Ang tunay na pagkakaibigan ay hindi matutumbasan ng kahit anong materyal na regalo​

Answer;

1.Tama

2.Mali

3.Tama

4.Tama

5.Mali

6.Tama

7.Tama

8.Tama

9.Tama

10.Tama

Explanation:

Hope This Helps</3

#CarryOnLearning

Leave a Reply

Your email address will not be published.