Tayahin , Panuto: Inulat na mulin, ibaba ayon sa isinasaad ng balangkas, Isang Malaking Panlungsod, inyong sagutang papel ang patalastas, ne na, sa Paligsahan, Sarsuwela sa mga Guro, ng San Pablo ay magtataguyod ng Panlungsod na Paligsahan sa Sabayang, Kaugnay ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika ang Sangay ng Lungsod, Bigkas, Balagtasan para intermedya, Talumpatian para sa Sekundarya, at, Sentral ng Lungsod sa ika-19 ng Agosto ng kasalukuyang taon. Magsisimula, Ang Panlungsod sa Paligsahan ay gaganapin sa Bulwagan ng Paaralang, Agosto. Hanapin si Gng. Aurora Punzalan, ang gurong tagapag-ugnay sa, Lungsod, sa Gusaling Quezon isang Linggo bago sumapit ang ika-19 ng, Ang mga nagnanais lumahok ay magpatala sa Paaralang Sentral ng, Filipino ng Paaralang Elementarya ng Lungsod ng San Pablo., ang paligsahan sa ganap na ika-8 ng umaga., Ano?, a. Intermedya:, b. Sekundarya:, c. Mga Guro:, Kailan?, Saan?, Mga Detalye, a. Kailan kailangang magpatala?, b., Kanino magpapatala?, Address:, C.

Posted on


Tayahin


Panuto: Inulat na mulin
ibaba ayon sa isinasaad ng balangkas
Isang Malaking Panlungsod
inyong sagutang papel ang patalastas
ne na
sa Paligsahan
Sarsuwela sa mga Guro
ng San Pablo ay magtataguyod ng Panlungsod na Paligsahan sa Sabayang
Kaugnay ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika ang Sangay ng Lungsod
Bigkas, Balagtasan para intermedya, Talumpatian para sa Sekundarya, at
Sentral ng Lungsod sa ika-19 ng Agosto ng kasalukuyang taon. Magsisimula
Ang Panlungsod sa Paligsahan ay gaganapin sa Bulwagan ng Paaralang
Agosto. Hanapin si Gng. Aurora Punzalan, ang gurong tagapag-ugnay sa
Lungsod, sa Gusaling Quezon isang Linggo bago sumapit ang ika-19 ng
Ang mga nagnanais lumahok ay magpatala sa Paaralang Sentral ng
Filipino ng Paaralang Elementarya ng Lungsod ng San Pablo.
ang paligsahan sa ganap na ika-8 ng umaga.
Ano?
a. Intermedya:
b. Sekundarya:
c. Mga Guro:
Kailan?
Saan?
Mga Detalye
a. Kailan kailangang magpatala?
b.
Kanino magpapatala?
Address:
C.​

Answer:

A po yan

Explanation:

correct me if iam wrong

Leave a Reply

Your email address will not be published.