“Tinatawag ding istilo sa pananalita. Ang isang tao ay maaaring gumagamit ng ibat ibang istilo sa kanyang pagsasalita o maging sa pagsulat upang maipahayag ang kanyang nadarama.”, A. Dayalekto, B. ldyolek, C. Sosyolek, D. Register, NONSENSE, HULA = REPORTED

Posted on


Tinatawag ding istilo sa pananalita. Ang isang tao ay maaaring gumagamit ng ibat ibang istilo sa kanyang pagsasalita o maging sa pagsulat upang maipahayag ang kanyang nadarama.


A. Dayalekto
B. ldyolek
C. Sosyolek
D. Register

NONSENSE, HULA = REPORTED​

Filipino

=============================

Question: Tinatawag ding istilo sa pananalita. Ang isang tao ay maaaring gumagamit ng ibat ibang istilo sa kanyang pagsasalita o maging sa pagsulat upang maipahayag ang kanyang nadarama.

  • A. Dayalekto
  • B. ldyolek
  • C. Sosyolek
  • D. Register

Answer: Register

Explanation: Ang Register ay isang baryasyon sa wika na may kaugnayan sa taong nagsasalita o gumagamit ng wika. Ito ay mas madalas nakikita o nagagamit sa isang partikular na disiplina.

=============================

Leave a Reply

Your email address will not be published.