Tukuyin kung ang isinasaad sa bawat bilang ay may kinalaman sa sex at gender

Posted on


Tukuyin kung ang isinasaad sa bawat bilang ay may kinalaman sa sex at gender ​

Answer:

1.sex

2.gender

3.sex

4.sex

5.gender

Explanation:

correct me if im wrong

Leave a Reply

Your email address will not be published.