Tukuyin kung anong uri ng tayutay ang bawat bilang isulat ang letra sa papel., H-hyperbole, M -metapora, P-personipikasyon, 1. Si dindo ang tigre sa aming grupo., 2. ang aking ina ay ilaw ng aming tahanan., 3.natinig ng buong mundo amg iyong pag iyak., 4.higante si dexter kapag itinabi mo siya kay walter., 5. namuti na ang kaniyang buhok sa kakahintay sayo., 6.ang pagtatrabaho niya ay kayod kalabaw., 7. ang mata niya ay mga bituing nag ningning sa kislap, 8.ang bahay ah nagsasaya sa dami sa kanilang bakuran, 9. bumaha ng mga prutas sa kanilanv bakuran., 10. sumasayaw ang mga dahon sa pag ihip ng hangin,

Posted on


Tukuyin kung anong uri ng tayutay ang bawat bilang isulat ang letra sa papel.


H-hyperbole
M -metapora
P-personipikasyon

1. Si dindo ang tigre sa aming grupo.

2. ang aking ina ay ilaw ng aming tahanan.

3.natinig ng buong mundo amg iyong pag iyak.

4.higante si dexter kapag itinabi mo siya kay walter.

5. namuti na ang kaniyang buhok sa kakahintay sayo.

6.ang pagtatrabaho niya ay kayod kalabaw.

7. ang mata niya ay mga bituing nag ningning sa kislap

8.ang bahay ah nagsasaya sa dami sa kanilang bakuran

9. bumaha ng mga prutas sa kanilanv bakuran.

10. sumasayaw ang mga dahon sa pag ihip ng hangin

Answer:

1.H

2.P

3.M

4.M

5.H

6.P

7.P

8.H

9.H

10.H

Pa follow po


Leave a Reply

Your email address will not be published.