Tumunog ang tambuli ni llig habang siya ay hinahanap ng kanyang mga, kasama. Ano ang ipinapahiwatig nito?, A. ipagpatuloy ang pagpupunyagi, B. pagsikapang mapaunlad ang buhay, C. magkaisa at mamuhay nang payapa, D. lahat nang nabanggit

Posted on


Tumunog ang tambuli ni llig habang siya ay hinahanap ng kanyang mga


kasama. Ano ang ipinapahiwatig nito?

A. ipagpatuloy ang pagpupunyagi
B. pagsikapang mapaunlad ang buhay
C. magkaisa at mamuhay nang payapa
D. lahat nang nabanggit​​

Answer:

letter d

Explanation:

dahil ang lahat ng nabanggit ay may magandang dulot.

Leave a Reply

Your email address will not be published.