u”ang titik ng PANUTO: Basahing Mabuti ang mga sumusunod na pangngusap at ilsulat tamang sagot sa patlang bago ang bilang. _6. Ito ang kauna-unahang institusyon sa pananalapi sa ating bansa. A. Landbank of the Philippines C. Development Bank of the Philippines B. Obras Pias D. Philippine National Bank _7. Ang samahang ito ang namahala sa pondo para sa simbahan at kawanggawa. A. Cofradia C. Pulis B. Prayle D. madre _8. Ito ang kauna-unahang savings bank sa Pilipinas. A. Landbank of the Philippines C. Monte de Piedad B. Philippine National Bank D. Development Bank of the Philippines 9. Ang bangkong El Banco Espa\xf1ol Filipino de Isabel II ay ang kasalukuyang A. Bank of the Philippine Island C. Development Bank of the Philippines B. Landbank of the Philippines D. Philippine National Bank 10. Ito ay pinamunuan ni A. Jose Basco y Vargas C. Gobernador-Heneral Antonio Urbiztondo B. Fernando Primo de Rivera D. Don Joaquin Santamarina _11. Ang bagong sistema ng transportasyon at komunikasyon ay bahagi ng patakarang ekonomiko ng sa Pilipinas. A. Amerika B. Spain C. Portuguese D. Mexico 12. Ito ay itinatag upang mapabilis ang pagdating ng mga mula sa mga lalawigan patungo sa ibat-ibang panig ng Pilipinas at sa pandaigdigang pamilihan. A. kalakal B. tao C. liham D. mensahe _13. Itinayo ang unang parola sa Pilipinas sa bungad ng noong 1846. A. Laguna de Bay B. Manila Bay C. Taal Lake D. Pasig River 14. Ang unang riles sa bansa ay ang na pinasinayaan noong Nobyembre 24 1892. A. Philippine National Railway C. Light Rail Transit B. Manila-Dagupan Railway D. Metro Rail Transit 15. Itinayo sa Pilipinas ang kauna-unahang suspension bridge sa Asya. Ito ay ang A. San Juanico Bridge B. Quezon Bridge C. Jones Bridge D. Long Bridge”

Posted on


ang titik ng PANUTO: Basahing Mabuti ang mga sumusunod na pangngusap at ilsulat tamang sagot sa patlang bago ang bilang. _6. Ito ang kauna-unahang institusyon sa pananalapi sa ating bansa. A. Landbank of the Philippines C. Development Bank of the Philippines B. Obras Pias D. Philippine National Bank _7. Ang samahang ito ang namahala sa pondo para sa simbahan at kawanggawa. A. Cofradia C. Pulis B. Prayle D. madre _8. Ito ang kauna-unahang savings bank sa Pilipinas. A. Landbank of the Philippines C. Monte de Piedad B. Philippine National Bank D. Development Bank of the Philippines 9. Ang bangkong El Banco Español Filipino de Isabel II ay ang kasalukuyang A. Bank of the Philippine Island C. Development Bank of the Philippines B. Landbank of the Philippines D. Philippine National Bank 10. Ito ay pinamunuan ni A. Jose Basco y Vargas C. Gobernador-Heneral Antonio Urbiztondo B. Fernando Primo de Rivera D. Don Joaquin Santamarina _11. Ang bagong sistema ng transportasyon at komunikasyon ay bahagi ng patakarang ekonomiko ng sa Pilipinas. A. Amerika B. Spain C. Portuguese D. Mexico 12. Ito ay itinatag upang mapabilis ang pagdating ng mga mula sa mga lalawigan patungo sa ibat-ibang panig ng Pilipinas at sa pandaigdigang pamilihan. A. kalakal B. tao C. liham D. mensahe _13. Itinayo ang unang parola sa Pilipinas sa bungad ng noong 1846. A. Laguna de Bay B. Manila Bay C. Taal Lake D. Pasig River 14. Ang unang riles sa bansa ay ang na pinasinayaan noong Nobyembre 24 1892. A. Philippine National Railway C. Light Rail Transit B. Manila-Dagupan Railway D. Metro Rail Transit 15. Itinayo sa Pilipinas ang kauna-unahang suspension bridge sa Asya. Ito ay ang A. San Juanico Bridge B. Quezon Bridge C. Jones Bridge D. Long Bridge​

Answer:

1.c

2.d

3.

4.

5.a

6.c

7.a

8.

9.

10.d

11.

12.a

13.a

14.a

15.c


Leave a Reply

Your email address will not be published.