ubasan ng isang sanaysay na tumatalakay sa kasalukuyang isyung panlipunan suriin ito ayon sa mga sumusunod na gabay

Posted on


ubasan ng isang sanaysay na tumatalakay sa kasalukuyang isyung panlipunan suriin ito ayon sa mga sumusunod na gabay​

answer:

thus I am not sure if I can make it to the meeting tonight but I will be there

Leave a Reply

Your email address will not be published.