u”D na tula. Sagutan ang mga sumunod na tanong sa ibaba sa iyong saplan Gawain sa Pagkatuto nilang li Basahin at unawaing mabuti ang sumuno papel Halika na, Kaibigan! P. Monterola Kaibigan, ikaw ba ay nalulungkot, Walang makakalaro at nababagot? Kaibigan, halikat sumama, Sapagkat may saya sa pakikipagkapwa. 041e0440043e. Naintindihan ba? Kaibigan, ikaw ba ay nalulumbay, Walang kumakausap at umaagapay? Kaibigan, halikat sumali, Sapagkat kawili-wili ang mga palaro, paligsahan klase. D YONN Kaibigan, ikaw ba ay naiinip, Walang ginagawa, tulalat nananaginip? Kaibigan, halikat makiisa, Sapagkat may pag-asa sa mga pampaaralan na programa CALABRAS Mga gabay na tanong 1. Ano-anong pakiramdam o pinagdaraanan ang mga nabanggit sa tula? 2. Ano-ano naman ang dapat gawin sa mga nadarama o pinagdaraanang nabanggit? 3. Bakit kailangang makikipagkaibigan? 4. Bakit kailangang sumali sa palaro, paligsahan o klase? 5. Bakit kailangan na makiisa sa mga pampaaralan na programa? 6. Ikaw, sa palagay mo, kailangan bang makipagkaibigan at lumahok sa mga programa o proyekto ng iyong komunidad at lalo na sa iyong paaralan?”

Posted on


D na tula. Sagutan ang mga sumunod na tanong sa ibaba sa iyong saplan Gawain sa Pagkatuto nilang li Basahin at unawaing mabuti ang sumuno papel Halika na, Kaibigan! P. Monterola Kaibigan, ikaw ba ay nalulungkot, Walang makakalaro at nababagot? Kaibigan, halikat sumama, Sapagkat may saya sa pakikipagkapwa. Оро. Naintindihan ba? Kaibigan, ikaw ba ay nalulumbay, Walang kumakausap at umaagapay? Kaibigan, halikat sumali, Sapagkat kawili-wili ang mga palaro, paligsahan klase. D YONN Kaibigan, ikaw ba ay naiinip, Walang ginagawa, tulalat nananaginip? Kaibigan, halikat makiisa, Sapagkat may pag-asa sa mga pampaaralan na programa CALABRAS Mga gabay na tanong 1. Ano-anong pakiramdam o pinagdaraanan ang mga nabanggit sa tula? 2. Ano-ano naman ang dapat gawin sa mga nadarama o pinagdaraanang nabanggit? 3. Bakit kailangang makikipagkaibigan? 4. Bakit kailangang sumali sa palaro, paligsahan o klase? 5. Bakit kailangan na makiisa sa mga pampaaralan na programa? 6. Ikaw, sa palagay mo, kailangan bang makipagkaibigan at lumahok sa mga programa o proyekto ng iyong komunidad at lalo na sa iyong paaralan?​

Answer:

mag send ka ng picture at sasagutan ko ☺️☺️☺️

Explanation:

mag send ng picture Ty

Leave a Reply

Your email address will not be published.