u”Gawain Panuto: Isulat kung tama o mali ang mga pahayag kaugnay sa nabasang teksto. Isulat ang T kung ang pahayag ay tama at M naman kung mali. 1. Kilala sa tawag na Manila-Acapulco Trade ang kalakalang galyon dahil sa kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Mexico. 2. Isa sa naging impluwensya ng kolonyang Espanyol ang pagdaraos ng magarbong selebrasyon tulad ng pista. + 3. Maganda ang lokasyon ng Maynila para sa kalakalan kaya naging sentro ito ng kalakalan sa Asya. 4. Malaki ang kita mula sa kalakalang Galyon kayat maraming Espanyol ang gustong makilahok sa kalakalan. 5. Umunlad ang institusyong Obras Pias sa panahon ng kalakalang Galyon dahil sa nagpapautang ito na may maliit lamang na tubo. i really need it po “

Posted on


Gawain Panuto: Isulat kung tama o mali ang mga pahayag kaugnay sa nabasang teksto. Isulat ang T kung ang pahayag ay tama at M naman kung mali. 1. Kilala sa tawag na Manila-Acapulco Trade ang kalakalang galyon dahil sa kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Mexico. 2. Isa sa naging impluwensya ng kolonyang Espanyol ang pagdaraos ng magarbong selebrasyon tulad ng pista. + 3. Maganda ang lokasyon ng Maynila para sa kalakalan kaya naging sentro ito ng kalakalan sa Asya. 4. Malaki ang kita mula sa kalakalang Galyon kayat maraming Espanyol ang gustong makilahok sa kalakalan. 5. Umunlad ang institusyong Obras Pias sa panahon ng kalakalang Galyon dahil sa nagpapautang ito na may maliit lamang na tubo. i really need it po ​

Answer:

Magbasa ng libro betch

Leave a Reply

Your email address will not be published.