u”Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Ibagay ang ibat ibang pagpapakahulugan ng iyong sagutang papel. SRE halimbawa sa mga ito. Isulat ang sagot sa YON . PAGBABAGO”

Posted on


Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Ibagay ang ibat ibang pagpapakahulugan ng iyong sagutang papel. SRE halimbawa sa mga ito. Isulat ang sagot sa YON . PAGBABAGO​

Explanation:

btw ask lng asan po yung halimbawa?

Leave a Reply

Your email address will not be published.