u”Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ang makabuluhang sagot sa sagutang papel. 1. Bakit nauna nauna ang pagtatatag ng pamahalaang militar bago ang pamahalaang sibil? 2. Ano-ano ang dalawang patakarang ipinatupad ng mga Amerikano sa bansa? Ano ang pagkakaiba nila sa isat isa? 3. Sa panahon ng pandemya ng Covid-19, anong batas ang ipinatupad ng pamahalaan upang mapababa ang bilang ng mga pasyente na nakakapitan ng bayrus?”

Posted on


Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ang makabuluhang sagot sa sagutang papel. 1. Bakit nauna nauna ang pagtatatag ng pamahalaang militar bago ang pamahalaang sibil? 2. Ano-ano ang dalawang patakarang ipinatupad ng mga Amerikano sa bansa? Ano ang pagkakaiba nila sa isat isa? 3. Sa panahon ng pandemya ng Covid-19, anong batas ang ipinatupad ng pamahalaan upang mapababa ang bilang ng mga pasyente na nakakapitan ng bayrus?​

Answer:Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ang makabuluhang sagot sa sagutang papel. 1. Bakit nauna nauna ang pagtatatag ng pamahalaang militar bago ang pamahalaang sibil? 2. Ano-ano ang dalawang patakarang ipinatupad ng mga Amerikano sa bansa? Ano ang pagkakaiba nila sa isat isa? 3. Sa panahon ng pandemya ng Covid-19, anong batas ang ipinatupad ng pamahalaan upang mapababa ang bilang ng mga pasyente na nakakapitan ng bayrus?​

Explanation:

Leave a Reply

Your email address will not be published.