u”ILARAWAN ANG MGA BAGO MONG KAGAMITAN GAMIT ANG IBAT IBANG URI NG PANG-URI.”

Posted on


ILARAWAN ANG MGA BAGO MONG KAGAMITAN GAMIT ANG IBAT IBANG URI NG PANG-URI.​

Ang tao ang natatanging nilikha na pinagkalooban ng Diyos ng kakayahang mag-isip at gawin ang kaniyang kalooban nang may kalayaan sa lahat ng pagkakataon. *

1 punto

Tama

Mali


Leave a Reply

Your email address will not be published.