u”Panuto: Sagutin ang mga tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa iyong kuwaderno. A. Layer 1. Ito ay uri ng manok na inaalagaan para sa mga itlog nito. Upang regular na mangitlog, kinakailangang malayo ang mga ito sa ingay. Ang malakas na ingay ay nagdudulot ng masama sa kanilang pangingitlog. Ano ito? D. Itik C. Pugo 2. Ito ay isdang madaling alagaan at masarap kainin. Nagtataglay ito ng sustansiya na kailangan ng ating katawan gaya ng protina. Ano ito? C. Itik at pato D. Tilapia B. Broiler A. Manok B. Pugo 3. itlo rin ay mainam na alagaan at paramihin. Ito ay inaalagaan para sa kanyang A. Manok itlog at karne. Ang itlog nito ay mayaman sa protina kung kayat ito ay mainam sa pagpapalaki ng katawan at mga kalamnan. Ano ito? B. Pugo C. Itik at pato D. Tilapia 4. Maraming mga produkto na makukuha sa mga hayop na ito tulad ng balut, penoy, pulang itlog, itlog at karne. Ano ito? D. Tilapia C. Itik at pato A. Manok B. Pugo 5. Ito ay uri ng manok na inaalagaan para sa taglay nitong karne. Ito ang mga uri ng manok na niluluto sa mga fast food restaurant, palaman ng sandwich, 0 ginagawang nuggets o chicken balls. Ano ito? A. Layer D. Itik B. Broiler C. Pugo”

Posted on


Panuto: Sagutin ang mga tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa iyong kuwaderno. A. Layer 1. Ito ay uri ng manok na inaalagaan para sa mga itlog nito. Upang regular na mangitlog, kinakailangang malayo ang mga ito sa ingay. Ang malakas na ingay ay nagdudulot ng masama sa kanilang pangingitlog. Ano ito? D. Itik C. Pugo 2. Ito ay isdang madaling alagaan at masarap kainin. Nagtataglay ito ng sustansiya na kailangan ng ating katawan gaya ng protina. Ano ito? C. Itik at pato D. Tilapia B. Broiler A. Manok B. Pugo 3. itlo rin ay mainam na alagaan at paramihin. Ito ay inaalagaan para sa kanyang A. Manok itlog at karne. Ang itlog nito ay mayaman sa protina kung kayat ito ay mainam sa pagpapalaki ng katawan at mga kalamnan. Ano ito? B. Pugo C. Itik at pato D. Tilapia 4. Maraming mga produkto na makukuha sa mga hayop na ito tulad ng balut, penoy, pulang itlog, itlog at karne. Ano ito? D. Tilapia C. Itik at pato A. Manok B. Pugo 5. Ito ay uri ng manok na inaalagaan para sa taglay nitong karne. Ito ang mga uri ng manok na niluluto sa mga fast food restaurant, palaman ng sandwich, 0 ginagawang nuggets o chicken balls. Ano ito? A. Layer D. Itik B. Broiler C. Pugo​

Answer:

1.A

2.D

3.B

4.C

5.B

Explanation:

I hope it help

Leave a Reply

Your email address will not be published.