USIC 4: (15 items) nuto A: Isulat sa patlang kung TAMA O MALI. 1. Makikita ang G clef sa hulihan ng staff 2. Ang ledger line ay nasa sa ibaba o sa itaas ng staff 3. EGBDF ang mga pitch names na nasa guhit o lines ng staff 4. Ang mga pitch names naman na nasa puwang o spaces ng staff ay C 5. Ang pitch name na nasa ledger line ay C. Panuto B: Isulat ang tamang Pitch name ng mga sumusunod: 1

Posted on


USIC 4: (15 items) nuto A: Isulat sa patlang kung TAMA O MALI. 1. Makikita ang G clef sa hulihan ng staff 2. Ang ledger line ay nasa sa ibaba o sa itaas ng staff 3. EGBDF ang mga pitch names na nasa guhit o lines ng staff 4. Ang mga pitch names naman na nasa puwang o spaces ng staff ay C 5. Ang pitch name na nasa ledger line ay C. Panuto B: Isulat ang tamang Pitch name ng mga sumusunod: 1​

Answer:

WALA NANG MODULE MODULE MAG ML NA LANG TAYO MGA PRE

Leave a Reply

Your email address will not be published.