V. PAGTATAYA Gumawa ng isa sa mga sumusunod at lagyan ng dedikasyon ng pasasalamat sa mga nagawa nila para sa iyo. Maaaring para sa magulang, kaibigan, guro, Diyos, at iba pa., 1. Card , 2. Slogan , 3. Poster , 4. Bookmark , 5. Picture Frame

Posted on


V. PAGTATAYA Gumawa ng isa sa mga sumusunod at lagyan ng dedikasyon ng pasasalamat sa mga nagawa nila para sa iyo. Maaaring para sa magulang, kaibigan, guro, Diyos, at iba pa.


1. Card
2. Slogan
3. Poster
4. Bookmark
5. Picture Frame​

Answer:

SLOGAN po yan

Hope It Helps


Leave a Reply

Your email address will not be published.