WARNING , WRONG OR NONSENSE – REPORT, NOT NONSENSE OR CORRECT – POINTS

Posted on

WARNING , WRONG OR NONSENSE – REPORT, NOT NONSENSE OR CORRECT – POINTS 

{{\sf{answer}}}

Mahalaga ang pag-aalaga ng hayop at isda kasi nakakapagbigay ito ng kaligayahan sa ibang tao,para kawiliwili itong tingnan ng pamilya ay dapat ibaiba ang mga kulay ng isda

I hope it help

carry on learning

happy new yr.

Leave a Reply

Your email address will not be published.