wine sa pagkatuto bilang trip pagmasdan ang mga larawan sagutin ang mga katanungan sa susunod na pahina isulat ang sagot sa iyong sagutang papel

Posted on


wine sa pagkatuto bilang trip pagmasdan ang mga larawan sagutin ang mga katanungan sa susunod na pahina isulat ang sagot sa iyong sagutang papel​

Answer:

saan po ang pahina o ang larawan?

Leave a Reply

Your email address will not be published.