Write the word love if the statement is true and if it is false encircle the word or phrase that makes the sentence wrong.write your answer on the space provided., sana po may maka sagot , nonsense:report

Posted on


Write the word love if the statement is true and if it is false encircle the word or phrase that makes the sentence wrong.write your answer on the space provided.


sana po may maka sagot
nonsense:report​

Answer:

D. Franklin in ROOS 5. Ito ay ang paglalakbay ng mga sumukong sundalong Pilipino at Amerikano sa mga Hapon. Sila ay pinalakad mula Bataan hanggang Pampanga na wala man lang inumin at pagkain. Kaya marami ang namatay nalang sa daan. A. Caravan C. Parada B. Marathon D. Death March

Explanation:

D. Franklin in ROOS 5. Ito ay ang paglalakbay ng mga sumukong sundalong Pilipino at Amerikano sa mga Hapon. Sila ay pinalakad mula Bataan hanggang Pampanga na wala man lang inumin at pagkain. Kaya marami ang namatay nalang sa daan. A. Caravan C. Parada B. Marathon D. Death March

Leave a Reply

Your email address will not be published.